Guro ženklo™

Savęs suvokimas yra Tikrasis Aš


Gura ženklo™ gimė vargingame Lietuvos kaime aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. Mergaitė nuo pat  mažų dienų buvo pasmerkta gyvenimo iššūkiams ir negandoms. Nuo tos dienos kai tik ji pradėjo vaikščioti, ji prašė išmaldos gretimuose kaimuose, kad tik galėtų padėti savo skurstantiems tėvams. Grįžus tuščiomis ji kęsdavo tėvo rustybę, bausmė buvo žiauri ir negailestinga, jis Gura ženklo™ užrakindavo sodyboje buvusioje daržinėje.

 

Jos tėvas aktyviai dalyvavo, tuo metu dar tik prasidedančioje, partizaninėje kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Ši kova paliko neišdildomą žymą mergaitės asmenybėje. Vos šešerių metukų sulaukusią Guro ženklo™, tuometinės valdžios laikytos grėsme valstybei, buvo nuspręsta skubiai atskirti nuo tėvų, globą perduoti valstybei ir „valstybės priešo“ dukrą išsiųsti į „perauklėjimo“ įstaigą Sibire.

 

Trejus metus mergaitė praleido atšiauriuose Sibiro lageriuose, kuriuose gyveno atšiauriausiomis sąlygomis. Kol galiausiai mergaitė sugalvojo pabėgimo planą. Ji pasislėpė nešvarius skalbinius į gretimą kaimą vežusiame sunkvežymyje. Bijodama, kad bus greitai sugauta, iššoko iš sunkvežimio ir pasislėpė artimiausiame miške, visiškai susiliedama su aplinka. Medžių glūdūmoje ji susirentė paprastą pašiūrę, mito uogomis ir riešutais.


Guro ženklo™ jauname amžiuje patyrusi tiek skausmo ir kančios, nelepinama gyvenimo ji ėmė mąstyti apie gyvenimo ir egzistencijos prasmę. Mergaitė ėmė ieškoti atsakymo į didžiausius gyvenime kylančius klausimus: kas mes esame, iš kur kilome ir kur mes keliaujame.


Sibiro miškuose ji praleido dvylika savo gyvenimo metų, per kuriuos jai teko kęsti alkį, troškulį, netgi susidurti su mirtimi. Bet noras suprasti ir suvokti žmogaus egzistenciją, gyvenimo paskirtį jai suteikė jėgų ieškoti atsakymų, tęsti apmąstymus į per amžius neatsakytus klausimus.


Vieną gražų rytą Guro ženklo™ paskendusią savo apmąstymuose aplankė suvokimas, kurį ji pavadino „amžinosios meilės ženklais“. Dar vieno vidurių šiltinės priepuolio ištikta Guro ženklo™ suvokė, jog jai visai nebūtina suprasti kodėl praeityje jai teko iškęsti tiek kančios ir skausmo. Ji suvokė, kad praeitis visada bus dabartyje. Kadangi dabartis visada yra čia, nėra prasmės mąstyti apie praeitį ar ateitį. Taip ji radikliai transformavo savo sąmonę.

 

Pagaliau suprasdama savo egzistenciją, jog Dabartis egzistuoja tik dabar, Guro ženklo™ įžengė į belaikį savęs suvokimą ir esatį, ji išsilaisvino iš visų psichologinių pančių siejusių ją su praeitimi ir siesiančių su ateitimi.

 

Vidinis balsas liepė Guro ženklo™ baigti dvyliką metų trukusią atsiskyrimo kelionę, įpareigojo ją mokyti kitus suprasti savo egzistenciją bei padėti tiems, kuriems to reikia. Pagaliau suvokdama save pačią ji grįžo į Lietuvą, kur ji pradėjo savo misiją: dalintis išmintimi ir užuojauta su visais, kurie norėjo jos pagalbos.


Susitikimas su Gura ženklo™

2008 metais Gura ženklo™ ėmė keliauti ir skleisti savo žinią už Lietuvos ribų. Užsienyje – Škotijoje, Sibire, Taivane, Turkijoje - ji rengė mažus, uždarus susirinkimus.
Gura ženklo™ yra giliai įsitikinusi, kad mažo masto susitikimų praktika yra daug efektyvesnė. Jai priimtinesnis yra akis į akį bendravimas, negu pasirodymas prieš didelę auditoriją. Jai labai svarbus neverbalinis minčių apsikeitimas, ji mano, kad tokiu būdu ji efektyviau perduoda žinią apie sielos gijimą ir savęs suvokimą. Dažnai net pakanka vieno susitikimo, kuris būna pakankamai intensyvus, kad būtų paliktas neišdildomas pėdsakas žmogaus asmenybėje.


Kaip susitikti Guro ženklo™

Jei norite pasikviesti Gura ženklo™ surengti susitikimą savo pasirinktame mieste, šalyje ar net darbo vietoje, turėtumėte kreiptis šiuo elektroniniu pašto adresu: k@zenklo.com.

This template downloaded from free website templates
Sorry, your browser doesn't support the embedding of multimedia.